Latest Posts

ผมเป็นภรรยาของไททัน ตอนที่ 15

ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วเราขอยุติการแปลเรื่องนี้นะคะ เราอิ่มตัวกับเรื่องนี้แล้วค่ะพูดตรงๆ 555 คือสำหรับเรา เล่มสองถือว่าจบสมบูรณ…