[Boku no Hero Academia DJ] PLEASE YOUR HEART

โดจินคัตเดกลับมาแล้วค่ะ! ตอนนี้ก็จะเรทนิดๆหน่อยๆ---
สำหรับบางคนเชื่อว่า 'การกระทำสำคัญกว่าคำพูด' แต่มันก็ไม่ใช่กับทุกกรณีและทุกคน
หากคนที่เน้นการกระทำมากกว่า ก็ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจการกระทำนั้น
และคนที่เน้นเอาแต่พูดแต่ไม่ทำให้มาก ก็ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเช่นกัน
เพราะงั้นพยายามทำครึ่งต่อครึ่งเอาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะ


0 Response to "[Boku no Hero Academia DJ] PLEASE YOUR HEART"

แสดงความคิดเห็น

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel