Pursuit of the Truth สู่วิถีอสุรา 1-1439
เขาคือปีศาจตอนที่ผู้คนต่างหลับตา

เขาลืมตาขึ้นเพื่อมองโลกที่ผู้อื่นไม่อาจมองเห็น

ฟื้นคืนสติจากเหวลึก ดิ้นรนออกมายังปลายเหวเพียงเพื่อมองฟ้าดินที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัส

เด็กหนุ่มซูหมิงเกิดและเติบโต ณ แดนหมาน ทว่าร่างกายแปลกแยกไร้ซึ่งพลังหมาน

เหตุเพราะครอบครองเศษหินพิลึกแผ่นหนึ่ง

จึงทำให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางของการฝึกฝนพลัง…

1-300 http://stfly.io/RVvJlJl

301-600 https://ckk.ai/C9uZ

601-900 https://stfly.io/5SYfP http://caat.site/aYbGj3v https://ckk.ai/5mcHL

901-1200 https://stfly.me/QmZh3meA // https://iir.ai/pQGFV3og // https://tii.ai/TTh9lxqY

1201-1300 https://fc.lc/LpJ7 // https://stfly.me/KKLasswD

1301-1400 https://shrinke.me/9DYGqc // http://exe.io/jZm8XL5r // https://iir.ai/KQ3aYX

1401-1410 https://shrinke.me/Vl4DdS // http://exe.io/kwlQJKXe // https://iir.ai/CY2Ab

1411-1420 https://smoner.com/iOucQ // https://tii.ai/7PjdSkGe

1421-1430 https://fc.lc/fspy0YN // https://stfly.me/OHKU

0 Response to "Pursuit of the Truth สู่วิถีอสุรา 1-1439"

แสดงความคิดเห็น

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel