World of Warcraft ราชันย์ต่างภพ 1-418


เซียวอวี๋ นักศึกษาจากโลกยุคปัจจุบัน เกิดอุบัติเหตุบางอย่างทำให้เขาได้หลุดเข้าไปที่อีกโลกหนึ่งใน

ฐานะลอร์ดแห่งดินแดน เขาได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากมาย เขาสาบานว่าสักวันเขาจะ

ต้องเอาธุรกิจของตระกูลกลับคืนมาให้จงได้ สร้างดินแดนของตัวเอง สังหารผู้ใดก็ตามที่มาขวางทางผล

ประโยชน์ของเขา โลกนี้เขาจะปกครองมันเอง!

1-300 https://stfly.io/8j5A

301-400 https://smoner.com/7ImSU5 // http://exe.io/ML27gCaN // https://iir.ai/YuCA


417 https://smoner.com/oYrM // https://tii.ai/TbHj5kul

0 Response to "World of Warcraft ราชันย์ต่างภพ 1-418"

แสดงความคิดเห็น

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel